Urmariți-ne pe Facebook

Twitter

Informare şi Confidentialiţate

Bambini in Emergenza / Informare şi Confidentialiţate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt colectate în utilizarea acestei pagini web deținută de Fundatia Bambini in Emergenza, (persoană juridică română non-profit cu scop umanitar înfinţată în anul 1997 prin Sentinţa Civilă Nr.1246/12.12.1997 şi înscrisă la Ministerul Justiţiei/ Registrul Naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sub Nr.3896/B/2005)


Referire la Regulamentul european pentru protecția datelor GDPR UE 2016/679 – Decret legislativ 196/2003 și DLG 101/2018


1. Titular al prelucrării.
Bambini in Emergenza – cu sediul social în Sos. Principala nr 595 Loc. Singureni, Jud.Giurgiu, Romania – Cod.Fiscal 10096208, titular al prelucrării de date (Titular) garantează respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, furnizând următoarele informații despre prelucrarea datelor comunicate în mod liber de către Dvs. (Interesat) în timpul navigării pe această pagină web bambiniinemergenza.ro

2. Date prelucrate, obiective și temei legal ale prelucrării.
Date generate de accesarea paginii web.
Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestei pagini achiziționează automat unele date ale utilizatorilor, oricum anonimizate, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.
Aceste date (cum ar fi numele de domeniu, sistemul de operare utilizat, tipul dispozitivului browser folosit pentru conectare) nu sunt însoțite de nicio informație personală suplimentară și sunt utilizate exclusiv pentru:

i) a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea paginii;

ii) constatarea responsabilității în cazul infracțiunilor informatice ipotetice;

iii) gestionarea cerințelor de a controla modul în care este utilizat;

iv) a îmbunătăți experiența utilizatorului în navigarea pe site-urile noastre.

Cookies
Prin urmare, pagina web nu utilizează cookie-uri de stabilire a profilului pentru a detecta comportamentul asociat cu ip-ul sau alte informații care pot fi cuplate cu proprietarul (persoana) care le folosește. Doar cookie-urile tehnice sunt utilizate pentru a îmbunătăți navigarea și capacitatea de utilizare.

Temeiul legal care legitimează prelucrarea acestor date este necesitatea de a face funcționalitățile paginii web utilizabile și de a asigura utilizarea sa adecvată.

Singurele date personale colectate sunt cele furnizate în mod voluntar și direct de utilizator prin intermediul formularelor explicite și prelucrate în următoarele scopuri:

– cu consimțământul specific, pentru trimiterea periodică, prin e-mail, a newsletterelor și a materialului informativ privind activitățile noastre;
– cu consimțământul specific, pentru a primi actualizări privind activitățile și serviciile noastre;
– cu consimțământul specific, pentru a primi adeziunea și / sau înregistrarea la cursuri de instruire, webinarii sau evenimente interne;
– în cazul trimiterii unui curriculum vitae, exclusiv în scopuri de alegere personală.
În cazurile expres indicate, temeiul legal este consimțământul liber oferit de partea interesată.
În cazul unui refuz din partea dvs.de prelucrare Bambini in Emergenza nu va putea să vă trimită newslettere și materiale informative sau invitații la evenimente și inițiative propuse.

Date referitoare la donațiile făcute de pe această pagină web.

Datele personale colectate în formularul de donație cu cardul de credit: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, sunt necesare pentru finalizarea donației liberale făcute de partea interesată către Organizație. Prin urmare, acestea vor fi păstrate în condițiile legii prevăzute pentru contractele comerciale și în legătură cu necesitatea răspunderii contabile a organizației. În cazul unei solicitări de donație în forma conținută bancară prin modul Sepa Direct Debit, codul fiscal furnizat de partea interesată va fi, de asemenea, stocat deoarece acesta este obligatoriu prin lege.

Datele referitoare la cardurile de credit nu sunt stocate de sistem, ci sunt transmise cu o conexiune sigură la circuitul bancar prevăzut. În cazul unei donații repetitive, tranzacțiile ulterioare vor fi efectuate cu un cod anonim furnizat de circuitul bancar la prima tranzacție.

În cazul indicat, temeiul legal este actul de donație efectuat în mod liber de partea interesată.

Din motive de securitate, pentru a preveni și monitoriza acțiunile frauduloase din partea unor persoane rău intenționate, adresa IP de la care provine tranzacția este stocată pe un sistem ad hoc extern. Acest lucru pentru o perioadă strict limitată la încheierea corectă a tranzacției de donație, fără ca acesta să fie asociat cu partea interesată în această etapă și, prin urmare, fără niciun scop de stabilire a profilului.

În cazul indicat, temeiul juridic este orice solicitare de informații de către autoritatea judiciară competentă.

3. Metode de prelucrare și de timpul de păstrare a datelor părții interesate.
Datele colectate vor fi prelucrate folosind instrumente electronice informatice prin mijloace logice strict legate de scopurile pentru care datele personale au fost colectate și, în orice caz, pentru a garanta în orice caz siguranța acestora. Datele sunt păstrate pentru timpul strict necesar pentru gestionarea scopurilor pentru care se colectează datele, cu respectarea reglementărilor în vigoare și a obligațiilor legale.
În orice caz, Titularul practică reguli care împiedică păstrarea datelor la nesfârșit și, prin urmare, limitează timpul de păstrare în conformitate cu principiul minimizării prelucrarii datelor.

Toate datele prelucrate sunt stocate pe teritoriul Comunității Europene și nu pot fi transferate către terți sau transferate în afara acestuia sau dezvăluite.

4. Subiecți autorizați pentru prelucrarea, responsabilitatea și comunicarea datelor.
Prelucrarea datelor colectate este realizată de personalul intern angajat al Titularului de date în acest scop, identificat, instruit și autorizat pentru prelucrare conform instrucțiunilor specifice date în conformitate cu legislația în vigoare privind confidențialitatea.

5. Drepturile părții interesate.
În orice moment este posibil să accesați datele, să vă opuneți prelucrării sau să solicitați anularea, modificarea sau actualizarea tuturor informațiilor personale colectate de Titular, exercitând dreptul la limitarea prelucrarii și dreptul la portabilitatea datelor, trimițând un e-mail la adresa info@bambiniinemergenza.ro

Revizuirea acestui document: din 03 decembrie 2019